Dział Promocji

Dział Promocji

w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR):

 

promocja@scpr.org.pl

 

 

 

1. Aneta Nowak  - Prezes SCPR - kształtuje pozytywny wizerunek SCPR w mediach (prasa, radio, TV) :

 

a.nowak@scpr.org.pl / 0 609 108 694

 

2. Dawid Biela - Specjalista ds. projektów multimedialnych - przygotowuje spoty i filmiki promocyjne oraz obsługuje kanały w YouTube.com:

 

3. ... ... - Fotograf - wykonuje zdjęcia i obsługuje Galerie:

 

4. ... ...  - Grafik - wykonuje logotypy i projekty graficzne materiałów promocyjnych:

 

5. Stefania Jurko - Promotor - zajmuje się kolportażem materiałów promocyjnych:

 

6. Specjaliści ds. administrowania stronami internetowymi:

a) ... ... - www.scpr.org.pl

b) ... ... - www.rekrutacjascpr.blogspot.com

c) ... ... - www.bezpieczni.info

d) ... ... - www.knurow.mamprawowiedziec.pl

 

7. Specjaliści ds. administrowania fanpage'ami:

a) ... ... - Stowarzyszenie Cztery Pory Roku - SCPR

b) ... ... - Rekrutacja SCPR

c) ... ... - Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w świecie

d) ... ... - Zaginęła - Zaginął w Polsce

e) ... ... - Bezpieczne Szkoły w Knurowie

f) ... ... - Bez Nienawiści w Powiecie Gliwickim

g) ... ... - Knurów. MamPrawoWiedzieć.pl