Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych dla NGO z Knurowa