Programy

 

Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w świecie - w Polsce, rozpoczął się 1 lipca 2012 roku, którego cele to:

- pomoc w poszukiwaniach zaginionych osób i wsparcie ich rodzin;

- pomoc dzieciom krzywdzonym, wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka poprzez prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki krzywdzenia dzieci i przestrzegania praw dziecka;

- przeciwdziałanie mowie nienawiści.


Więcej informacji na stronie: www.bezpieczni.info

 
grafika: Paweł Mitura-Zielonka
 

 

Program Ferajna - w Knurowie, realizowaliśmy w latach 2012 - 2014. Polegał na niesieniu pomocy osobom - wykluczonym społecznie - znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zamieszkałych w Knurowie. Ambasadorem była Iwona Guzowska - mistrzyni boksu i kickboxingu oraz oraz Poseł na Sejm - z Gdańska.

 

 
grafika: Paweł Mitura-Zielonka