STOWARZYSZENIE CZTERY PORY ROKU (SCPR)

 

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) swoją siedzibę ma w Knurowie. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 31 maja 2010 roku. Członkami założycielami są osoby, które były najbardziej aktywnymi Wolontariuszami SZLACHETNEJ PACZKI - Stowarzyszenia WIOSNA z Krakowa - w Rejonie Knurów w latach 2008 - 2009, a od 2 stycznia do 30 maja 2010 roku działali jako grupa nieformalna "Cztery Pory Roku" w Knurowie. Skład grupy członkowskiej co jakiś czas ulega zmianie, a wspierany jest przez Wolontariuszy i/lub Praktykantów - mieszkańców Knurowa i innych gmin, od 16 roku życia wzwyż, z doświadczeniem i bez oraz z wieloma zainteresowaniami i pasjami. Każdy z nich zaangażowany jest w wyodrębnionym, np. dziale, programie, placówce, wydarzeniu, projekcie na konkretnym stanowisku. Szczegółowo rozpisany schemat struktury można przeczytać na niniejszej stronie. Stowarzyszenie podejmuje działania na terenie Polski.

 

Obszary, w ramach których SCPR skupia działania, to:

 

- bezpieczeństwo,

- edukacja,

- aktywność obywatelska

- oraz wypoczynek. 

 

Cele, które SCPR wyznaczyło do realizacji, znajdują się w Statucie i stanowią rozwinięcie w/w obszarów. 

 

Misja zawiera się w następujących słowach: Pomagając innym, pomagamy sobie.

 

Członkowie SCPR do realizacji poszczególnych działań podejmują współpracę z Wolontariuszami, Praktykantami, przedstawicielami władzy, biznesu, mediów i NGO. 

 

Dane rejestrowe:

 

KRS:      0000357642

REGON:  241614474

NIP:      9691573386